Комуникация

Сглобка, Платон и терористи

Сглобка, Платон и терористи

„Думата е оръжие, по-силно от меча“ - казва Шекспир. Понякога тя го оправдава или даже замества. Нормален човек не би участвал в „кражба“, но „дребни неуредици във финансовите отношения“… не звучи толкова зле, нали?
"АмаХора"

"АмаХора"

За нашата душевна хигиена е важно да се пазим от една специфична група хора: "Амахората". Прочетете за тях...
Защо ме слушаш?

Защо ме слушаш?

Когато някой слуша своя партньор в диалога, обикновено го прави или с целта "да репликира" или с идеята да разбере. Прочете какви последствия има едното и другото върху нашите отношения.