лектори

Антонин Винклер

Антонин Винклер

лектор и управител на Едуко

Основателят и управителят на ЕДУКО, Антонин Винклер, e чешки философ, преподавател с повече от двайсетгодишен опит в областити на ораторско изкуство, философия, психология, етика, комуникация и други теми. Организатор е на курсове за личностно развитие и същевременно организатор на доброволчески проекти в областта на екологията, социалната помощ и образованието. Основава и повече от десет години ръководи българския клон на международна доброволческа организация Новият Акропол.

Образование: завършил строителен техникум, следвал философия и немски език в Университета в Бърно, Чехия.
Владее чешки, български, испански и английски език.  

Информация

  • Адрес:

    гр.София, бул.Генерал Гурко №38А

  • Контакти:

    Телефон: +359 890 215 406
    Email: info@eduko.bg

Местоположение:

Пишете ни: