блог

Защо ме слушаш?

Защо ме слушаш?

Когато някой слуша своя партньор в диалога, обикновено го прави или с целта "да репликира" или с идеята да разбере. Прочете какви последствия има едното и другото върху нашите отношения.
Какво казваме, когато мълчим?

Какво казваме, когато мълчим?

Голямо умение е да чуваш онова, което не се казва. - По време на и след всеки разговор почти винаги мислим само за изреченото. Логично е. Обмисляме го, коментираме, посвещаваме му нашия фокус. И преценка за човека, или свързано с него събитие, си създаваме въз основа на казаното. Но тогава пропускаме нещо, което може да бъде от ключово значение: неизреченото.
Комуникацията като призвание

Комуникацията като призвание

Преследвайки успех в живота често чуваме и четем: „Главно не бъди посредствен!“ Иначе няма да успееш. „Бъди уникален и изключителен!“ Тогава ще те търсят, ще се наложиш, ще преуспееш. Обаче как така болшинството стават точно това, пред което тичат - "посредствени"?
Прекрасното умение да се фокусираш

Прекрасното умение да се фокусираш

Знаете ли колко време средно отделяме непринудено своето внимание върху едно нещо, преди да прескочим спонтанно към нещо друго? Шест секунди… Шокиращо малко е, но за жалост изглежда вярно. Има редица животни с по-добър резултат...