блог

Защо ме слушаш?

Защо ме слушаш?

Когато някой слуша своя партньор в диалога, обикновено го прави или с целта "да репликира" или с идеята да разбере. Прочете какви последствия има едното и другото върху нашите отношения.
Какво казваме, когато мълчим?

Какво казваме, когато мълчим?

Голямо умение е да чуваш онова, което не се казва. - По време на и след всеки разговор почти винаги мислим само за изреченото. Логично е. Обмисляме го, коментираме, посвещаваме му нашия фокус. И преценка за човека, или свързано с него събитие, си създаваме въз основа на казаното. Но тогава пропускаме нещо, което може да бъде от ключово значение: неизреченото.
Комуникацията като призвание

Комуникацията като призвание

Преследвайки успех в живота често чуваме и четем: „Главно не бъди посредствен!“ Иначе няма да успееш. „Бъди уникален и изключителен!“ Тогава ще те търсят, ще се наложиш, ще преуспееш. Обаче как така болшинството стават точно това, пред което тичат - "посредствени"?