Емпатия за ученици от "Св. Лука"

Емпатия за ученици от "Св. Лука"

На 21.6. нашият лектор Антонин Винклер изнесе лекция пред ученици на Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – темата беше: Емпатия, Конфликти и Ненасилствено общуване. Беше част от проекта „Одисея за Мира“, който помага на младежите да се подготвят за живота в обществото. Радваме се, че можем да сме част от инициативата.

Сподели: