4 типа комуникатори

4 типа комуникатори

Има много типологии на нас хората. Днес няма да добавям типове от нови научни проучвания. Ще споделя с вас най-простото разделение в комуникацията, което ни посочва самото ежедневно общуване, без специални наименования.

МНОГОСЛОВНИТЕ – не спират да ни бомбардират с имейли, съобщения и обаждания. Понякога звънят, за да кажат, че са писали. Обичат да си приказват и не ги гризе въпросът дали отсрещната страна изпитва същото желание. На живо обичат да взимат думата в началото и да я върнат в края. Разказват за море от детайли, в което се дави главното съобщение като неопитен плувец. Много разкази са за самите тях. Най-баналните им случки стават холивудски сюжет. Много са заети с наблюдението на личния живот на другите и винаги могат да се включат с пикантна история.

ТИХИТЕ – много рядко пишат, още по-малко се обаждат. Другите нямат представа какви ги вършат в своята отшелническа пещера. Ако ни съобщават нещо по задължение, стават „телеграфски“ и минималистки. Щом проговорят, са много изненадани, че не знаем с какво се занимават. В компания предимно мълчат, независимо колко неприятно може да бъде за останалите това, че не изразяват своите мнения, нужди, нито чувства.
Накратко - не желаят да ни информират за себе си, освен ако не се нуждаят от нещо, и също така не могат да си представят, че други хора имат нужда или интерес да знаят нещо за тях.

СВОЕНРАВНИТЕ – водени от невидими за нас причини, минават циклично между двата типа: в своята комуникаторска „зима“ три месеца не чуваме нищо за тях и ако ги търсим, тогава често е без успех или без радост у отсрещната страна. Като им дойде „пролетта“, се обаждат по три пъти дневно или седмично и не разбират защо не сме по-общителни. Ако не им отговорим на имейл в рамките на деня, звънят, за да проверят дали сме живи.
В реалното общуване зависи в кой сезон ги заварваме. Трябва да сме подготвени за всичко и да не очакваме нищо.

НОРМАЛНИТЕ – в деловата сфера се обаждат и пишат, когато има какво да се съобщава, и осъзнават нуждата на другите хора да бъдат информирани. В личната сфера поддържат приятна комуникационна връзка, която е като мост, където никога няма неприятни задръствания, нито пък е покрит с паяжини. Ръководят се по емпатия, тоест замислят се кога и колко приятно и нужно може да бъде на другите да комуникират с тях. Не им пречи да са тези, които започват или поддържат комуникацията, защото знаят колко трудно им е на някои… В живия разговор са умерено активни и гледат да не се налагат за сметка на другите.

Не си позволявам да определям процентното разпределение при населението, но съм сигурен, че всички познаваме и четирите типа. Смятам за разумно да се стремим да бъдем „нормални“ комуникатори и в същото време да очакваме, че много други не са. Ако сме в една от трите „ненормални“ групи, знаем откъде да започнем. Ако искате да започнете от себе си, но не знаете как, заповядайте, ще ви помогнем. Защото знаем, че комуникацията е предизвикателство.

Антонин Винклер
основател на Едуко


Запишете се за нашия електронен бюлетин, за да получавате всички нови статии и покани за предстоящи събития.

Сподели: