ОРАТОРСКИ УМЕНИЯ

ОРАТОРСКИ УМЕНИЯ
 • Начало
 • Времетраене
  custom
 • Лектор
  Антонин Винклер
 • Цена на курса
  custom

ПРЕЗЕНТАЦИОННИИ УМЕНИЯ от А до Я

Изнасяте ли презентации? Ръководите ли екипи? Четете ли лекции? Водите ли обучения, оперативки, съвещания, преговори? … Имате ли нужда да подобрите своите ораторски умения? Точно за вас е нашия интензивен курс пълен с полезни съвети и индивидуални упражнения.

Информация за курса

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

 • ще получите много вдъхновения за усъвършенстване в личностен и професионален план
 • Заниманията ще бъда приспособени към големината на групата
 • очакват ви много упражнения с индивидуална преценка, където ще откриете своите силни и слаби страни
 • обучението е на разбираем език с много практически примери

НЯМО ДА ВИ ОБУЧАВАМЕ, А ЩЕ ВИ ТРЕНИРАМЕ


ЗА КОГО Е КУРСЪТ?

 • Курсът е определен за първо ниво на ораторското изкуство и не изисква никаква предварителна подготовка или обучение
 • Обучението е идеално за Презентатори, Ръководители на екипи, Мениджъри, Търговски представители, Обучители, и т.н.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

 • Какво е Реторика, нейните видове и цели
 • Как да дишам правилно
 • Техники на говоренето
 • Правила на невербалната комуникация
 • Как да структурираме речта
 • Как да работя с гласа си: правилна интонация и артикулация
 • Кои са правилни жестове и мимики
 • Как да комуникираме с аудиторията
 • Как да преодоляваме сценичната треска
 • Как да работим с емоциите и с паметта
 • Как да подготвим успешно речта

ПРОГРАМА НА КУРСА

Програмата, учебните дни и часове ще бъдат персонализирани специално за вашия екип!

КАКВО Е РЕТОРИКА И КОЙ Е ДОБЪР ОРАТОР - Лекция: Какво е Реторика, Философия на Реториката, Качествата на добрия Оратор. Упражнение: правилен език.

ТЯЛОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ - Лекция с упражнения: Правилна стойка и правилно дишане: път към правилно мислене и говорене. Основни видове реторика и техните специфични изисквания.

ГЛАСЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ - Лекция с упражения: Работа с гласа - правилна Артикулация и Модулация. Умението да говорим привлекателно, красиво и ефективно. Динамичността на гласа.

УПРАЖНЕНИЯ - Практичеки упражнения за: Работа с гласа, представяне на реч, правилна дикция и интонация.

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ - Лекция с упражнения: Тялото като инструмент за комуникация. Работа с жестовете, естествената мимика. Умението да използваме емоции. Актьорство в реториката.

УСТОЙЧИВА ПСИХИКА - Лекция с упражнения: Умението да преодоляваме сценичната треска. Памет и импровизация: Как да помним своята реч? В какво се заключва умението да импровизираме?

ПОДГОТОВКА И СТРУКТУРА НА РЕЧТА - Лекция: Как да подредя, как да започна и с какво да приключа добрата реч? Основни правила за добрата подготовка на речта. 

КОМУНИКАЦИЯ С АУДИТОРИЯТА - Лекция : Основни правила и грешки в комуникацията със слушателите. Как да решаваме трудни ситуации. 

ФИНАЛНА РЕЧ - Упражнение:  изнасяне на финална реч на всички участници.

ДИСКУСИЯ И ВРЪЧНВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ


МЯСТО

Обучението може да се проведе във Вашия офис или в нашите зали.


ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО: персонализирана

Ще получите нашата ценова оферта след като ще бъдат изяснени следните въпроси:
- брой участници
- място на провеждане
- вашите специфични нужди (персонализиране на съдържанието)

В цената са включени учебни материали.

Сподели:

Лектори

Антонин Винклер
Антонин Винклер
лектор и управител на Едуко

Коментари

Остави коментар