Кой е отговорен за нашите чувства?

Кой е отговорен за нашите чувства?

Мъдрият стоически философ Епиктет е казал, че никой не се притеснява заради това, което се случва, а заради мнението, което сам си създава за случилото се. Така ли е?

Това звучи много вероятно, защото други хора, наблюдаващи същата ситуация или реакция, която ни е раздразнила, остават спокойни. Следователно нас наистина не ни разгневява това, което казва или прави друг човек, а нашето разбиране, нашето възприятие, нашият възглед за случващото се.

Най-често напълно изключваме това звено във веригата на причините и следствията. Но точно то е най-важната част. Защо ли? Защото именно над тази част имаме пълната власт. Нека добавим: само над нея! За жалост ние се фокусираме върху отсрещната страна и полагаме какви ли не усилия да принудим другия да признае своята отговорност или грешка, да се извини, да промени своето становище или поведение. Напрягаме силите си да променим нещо, което не подлежи на нашата воля. И понеже най-често същата грешка правят и двете страни, комуникацията помежду ни не „тече“, защото течението се е превърнало в сблъсък на тежката артилерия или в айсберг на самодоволното мълчание.

Кое е по-правилно: „Той ме ядосва със своето равнодушие!“ Или: „Не одобрявам неговото отношение и не мога да понеса факта, че не е по силите ми да променя ситуацията?“ Отношението на другия към едно нещо може да е „погрешно“ според нас, но безспорно той има право на него. И неговият възглед не е по-малко по-грешен от нашата илюзия, че хората трябва се държат според нашите „разумни“ очаквания.

Ако търсите повече контрол над своите емоционални и умствени реакции, малко повече самообладание в критични ситуации, заповядайте на нашия курс по емоционална интелигентност.  Ще ви въоръжим с необходимите инструменти за приятно и конструктивно общуване с другите хора.

Антонин Винклер
управител на Едуко 


Запишете се за нашия електронен бюлетин, за да получавате всички нови статии и покани за предстоящи събития.

Сподели: