УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ НА РАБОТНО МЯСТО

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ НА РАБОТНО МЯСТО
 • Начало
 • Времетраене
 • Лектор
  Антонин Винклер
 • Цена на курса

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ПРАКТИКА

Препятстват ли ви страховете? Не ви се поддава повече на гнева? Искате ли да можете да излезете по-бързо от тъгата? Да овладеете своето нетърпение?... Заповядайте да се научим на психическа устойчивост, да внесем интелигентност в своите емоции и да облагородим интелигентността със своите чувства.

Информация за курса

Емоционалната интелигентност е човешката способност да осъзнаваме и разбираме емоциите, както своите, таки чуждите, вследствие накоето да умеем да контролираме своето поведение и да общуваме интелигентно с другите.

Какви възможности ви дава Курсът?

 • Чрез лекциите и упражненията да опозная по-добре себе си, своята психика и нейния начин на работа.
 • Да се ориентирам в своите душевни състояния и да мога да ги разбера.
 • Да се науча да контролирам и управлявам своите емоционални и умствени състояния и реакции.
 • Да разбирам по-добре другите и да подобря съжителството и сътрудничеството си с тях.

За кого е подходящ Курсът?

 • За всеки възрастен човек, без оглед на образование или професия.
 • Участието в семинара не изисква никакви предварителни психологически познания.
 • Целта е предимно образователна и психологическа, но не и „терапевтична“ в психиатричния смисъл на думата. 

Какво ще научите?

 • Как да различавам отделните емоции, чувства, настроения и т.н.
 • Как си сътрудничи емоционалната и рационалната част на психиката.
 • Кои са моите силни и слаби страни от гледна точка на психическия ми живот.
 • Как да стана психически устойчив.
 • Как да се възползвам от силните страни на своя темперамент.
 • Как да управлявам конкретни емоции, като тъга, гняв, страх.

ПРОГРАМА на Курса 

В програмата са включени лекции, тест, упражнения и дебат

Теми:

 1. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА:  какво са ЕМОЦИИ, СТРАСТИ, ЧУВСТВА, НАСТРОЕНИЯ...
 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ като златната среда между двете крайности:  емоционалната анархия и потискането. Степени на овладяване и тяхното постигане.
 3. КАК ДА РАБОТИМ С КОНКРЕТНИ ЕМОЦИИ: причините и следствията на ГНЕВА, ТЪГАТА, СТРАХА… и конкретни техники за справянето се. 
 4. В КАКВО СЕ ЗАКЛЮЧВА ПСИХИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ и как да я развиваме.


Курсът включва: Тест за ТЕМПЕРАМЕНТ според Каръл Густав Юнг / Тест за психическа устойчивост / Анализ на своите проблемни емоции и потенциални решения.


Цена на обучението: персонализирана

Ще получите нашата ценова оферта след като ще бъдат изяснени следните въпроси:
- брой участници
- място на провеждане
- вашите специфични нужди (персонализиране на съдържанието)

В цената са включени учебни материали.

Сподели:

Лектори

Антонин Винклер
Антонин Винклер
лектор и управител на Едуко

Коментари

Остави коментар