ГОЛЯМА РЕТОРИКА 2

ГОЛЯМА РЕТОРИКА 2
 • Начало
  06-10-2024
 • Времетраене
  11-14:30 или 14-17:30 ч.
 • Лектор
  Антонин Винклер
 • Цена на курса
  964 лв.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАШАТА ОРАТОРСКА КУХНЯ

Курсът е за всички, които са завършили „Голяма Реторика“ и желаят да надградят с най-изтънчените ораторски техники и също за тези, които усещат, че имат нужда още да се упражняват

Информация за курса

ТРИТЕ ОСНОВНИ ИДЕИ НА ТРЕНИНГА

 • За разлика от ГОЛЯМАТА РЕТОРИКА 1, където упражняваме предимно техниката на говора, във втората част ще посветим вниманието по-задълбочено върху съдържанието на речите.
 • Важното място в тренинга ще има умението да аргументираме и да защитаваме своите идеи. Това ще ни направи не само по-убедителни, а ще ни подготви за евентуално трудните въпроси или нападки от страната на аудиторията. 
 • Всеки човек е различен и така всеки оратор има своите силни и слаби страни. Част от упражненията ще бъдат индивидуализирани така, всеки да може да усъвършенства това, от което има най-много нужда.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

 • Защото ГОЛЯМАТА РЕТОРИКА 1 не е всичко, има още ораторски умения и теми, и отгоре на това има и "череши за върха на тортата".
 • Защото имате желание да упражнявате по-индивидуализирано това, което не ви върви, под надзор и обратна връзка на лектора.
 • Защото просто искате да сте още по-добри.

ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ

 • Тренингът е за всички, които за завършили първото ниво на "Голяма Реторика", без оглед дали преди един месец или преди няколко години.

ГРАФИК

На този етап планираме да отваряме 2 групи годишно:  едната в неделя (11-14 ч.), другата в работен ден (14-17 ч.).

Тренингът включва 8 урока, всеки в продължение на 3 - 3,5 часа (в зависимост от броя участници). Редовността на уроците е с интервал 3 седмици - винаги в един и същи ден в седмицата. Графикът подлежи на обсъждане в отделните групи.

Всеки урок съдържа необходимата теория и предимно съответните упражнения с незабавна обратна връзка.

За всеки следващ урок участниците получават задачи и упражнения, които представляват най-съществената база за ораторското израстване. 

ПРОГРАМА

УРОЦИ:

1 Овладяване на Тялото и Гласа
2  Работа с аудитория
3  Отстраняване на нежелателни фрази
4 Използване и степенуване на Емоциите 
5 Убедителна Аргументация
6 Специални Думи с магическо въздействие 
7 Умението да говоря от името на група / от свое име
8 Финална реч


ПОДРОБНА ПРОГРАМА:

1 Ще се научим на това как да владеем бързо и ефективно своите основни ораторски инструменти: гласа и тялото като цяло.
2 Ще упражняваме умението да отговаряме на въпроси на публиката: критичните, личните, несвързаните, дългите, неясните...
3 Било то в публична реч или в търговски преговори силно отрицателна роля играят определени фрази и думи, които излишно отслабват убедителността на вашата реч. Време е да ги открием и да ги отстраним.
4 Ние, хората, взимаме почти 70 % от решенията си на емоционална база. Добре изразената емоционалност е един от най-силните методи за подсилване на вашите аргументи.
5 Различни видове аргументи влияят различни типове хора. Знаете ли кога да използвате емоционален, социален, икономически или друг аргумент така, че да въздейства точно върху вашата аудитория?
6 Психологическото въздействие на някои думи в езика е чак шокиращо голямо, когато са употребени в правилен момент и на правилно място. Ще се научим кои са те и как да ги употребяваме по етично безупречен начин.
7 Силата на аргументите често се заключва в това, от чие име са заявени. Ще ви научим кога, как и на кого/какво да се позовете, за да подсилите своята убедителност.
8 Заключваща реч на всеки участник. Връчване на сертификати. Малко тържество.


ЦЕНА на КУРСА

964 лв.  (Цената включва необходими учебни материали, кафепаузи, сертификат, видеозаписи и т.н.)

* Закупвайки билет, вие се съгласявате с нашите условия за закупване на билети *


АКТУАЛНИ ДАТИ за 2024 г.*

 • 06.09.2024  - винаги неделя, 11 - 14:30 ч. - с интервал 3 седмици между уроците

* при събирането на група желаещи /минимум 4-ма участници/- ако се забави събирането, групата ще започне с няколко седмици по-късно.

Сподели:

Лектори

Антонин Винклер
Антонин Винклер
лектор и управител на Едуко

Коментари

Остави коментар