В БНР за комуникацията Мъж-Жена

В БНР за комуникацията Мъж-Жена

На 31.7. се проведе интересен дебат с водещите от "Радио София" на "Българско национално радио". Темата беше малко противоречива за днешното общество: Комуникацията мъж – жена и разликите в женската и мъжката психика. На фона на джендърската идеология си представим и друга гледна точка – „традиционната“, която – опирайки се напр. на психологията на Юнг и други авторитети – открива съществени различия в душата и в начина на изразяване се при двете съсловия. От това произлизат и много различни нужди в комуникацията…

Заповядайте да изслушате записа: https://bnr.bg/sofia/post/101506498/prekrasno-razlichni?fbclid=IwAR1RalTkVzW9I3aOGLJTOILK03MjeA7bjouTE0OHfh7tuQrO39C5JqHg9Zg

Сподели: