Умението да четем медиите

Умението да четем медиите

Мили читатели,

Признавате ли си, като мене, че често е повече от трудно да различаваме зърното от плявата в медиите? Бих искал да споделя с Вас едно важно познание от „тайните на комуникацията“, известни на много професионалисти:

Медиите ни предлагат два вида новини: „новини за идентификация“, нещо, с което можем да се отъждествим, най-често емоционално: да слеем своята нужда от радост с резултата от мач; да проектираме своето разочарование или гняв в думите на политик или да нахраним своя страх с някакво въображаемо зло или истинско събитие - нахлуващите бежанци и т.н.
Медиите могат да предложат също и „новина за размисъл“ (по думите на други „новина за дистанциране“) – тоест новина, която ни позволява да се отдръпнем от някаква гореща тема, с идеята да я видим от друга перспектива, да разберем едно явление с неговите причини и да го впишем в по-широката картина. Да стъпим малко встрани и да намерим своите отговори или да си поставим нови въпроси... Такива новини ни образоват. Или директно, представяйки ни сериозна информация за обработване, или индиректно, карайки ни да разсъждаваме, да търсим липсващото, да сравняваме с познатото…  На какъв вид новини попадате по-често? Важно е поне да можем да ги разпознаем.

В този ред на мисли можем и да четем по два начина: или „проективно“, когато проектираме - четейки - своите тревоги, желания или вълнения в някой богаташ, красавица или вирус. Или можем да четем по „интерпретаторски“ начин, тоест да мислим активно и да търсим истина зад суматохата на откъслечните данни или извадените от контекста кадри.

Първата група читатели консумират информацията и действат, тоест реагират вербално или физически, ръководейки се от „първичната ни мисловна система“. Познавате ги лесно: първичните реакции клонят най-често към страха или агресията под всякаква форма. Другата група поставяме между четенето и реакцията допълнително нещо: мислене, интерпретация, здрав разум. Спираме за няколко минути или часове, даже и дни! И разсъждаваме с другата мисловна система, „човешката“, която анализира, сравнява, излиза от субективността търсейки истината. Не винаги я откриваме, но най-малкото е много по-трудно да ни манипулират и "да ни напиват с лимонада".

Пожелавам ни силата да намерим здравата опорна точка на спокойния ум. Той ще ни ориентира в лабиринта на медийното пространство на опасно немислещя ни свят.

Антонин Винклер
управител на Едуко Сподели: